Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 061068240123 / 069696610 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu organic.ukus.prirode@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 061068240123, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu organic.ukus.prirode@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu organic.ukus.prirode@gmail.com.

 

Podaci o firmi: Organic-Ukus Prirode.D.O.O.

Tel 061 6824123

Fax 069 696610

Broj računa 265-4050310000849-18

Matični broj 21646261

PIB 112305797

Šifra delatnosti 1039

e-mail organic.ukus.prirode@gmail.com